Varování Tato stránka používá cookies pro zlepšení uživatelského zážitku. Pokud budete pokračovat, budeme předpokládat že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.smart-toys.cz . Provozovatelem internetového obchodu je firma Smart Toys s.r.o., IČ: 28798805, se sídlem Dědkova 204/5, Hradec králové, 50301, v evidenci rejstříkového soudu v Hradci Králové. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré podané objednávky jsou závazné.
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce - dodací adresa.
4. Vlas­tnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
5. Vyplně­ním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Povinosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Způsob platby
Formu úhrady si kupující zvolí při potvrzení objednávky. Nabízíme standardní dobírku, platbu předem převodem na účet nebo hotově při osobním odběru. Po předchozí dohodě nabízíme platbu fakturou se splatností 10 dnů. Při nedodržení termínu splatnosti je účtováno penále 1,5% z dlužné částky za každý den prodlení a platba fakturou se splatností může být kupujícímu zrušena.

Druh a cena dopravy

Info k dopravním podmínkám najdete zde...

Skladové zásoby a doba dodání
U každé položky je uvedena informace o skladové dostupnosti. Zásilky expedujeme do 24 hodin od objednání (v pracovní dny), ale nejdéle do třech prac. dnů. V období od 1. listopadu do 31. prosince se může maximální lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužit až na 5 pracovních dní. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Pokud je objednané zboží nedostupné nebo by jeho dodání trvalo déle než jeden týden, upozorníme na to e-mailem nebo zavoláme. Zásilku můžeme po dohodě expedovat i částečně a zbylé položky odeslat dodatečně. Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí dohodě na adrese provozovny.

Odpovědnost za vady zboží a záruka
Na položky, na které se vztahuje Zák.č.22/1997 Sb., bylo vydáno, prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na výrobky, jejichž životnost je kratší, než vlastní záruka. V tomto případě je záruka poskytována pouze na skryté vady výrobku. Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu, za předpokladu že je nepoškozené a v původním obalu.

- Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.
- Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
- Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy.
- Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle prodávajícího nebo postupujte dle návodu v oddíle Postup reklamace

Postup reklamace
Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (případně obchodního zákoníku dle typu kupujícího). V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč včetně DPH. Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.smart-toys.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace. Prosíme vás, abyste v případě reklamace vždy dodržovali následující postup:

Před odesláním zboží na reklamaci se ujistěte, že vada výrobku není jen chybnou interpretací návodu k použití, či například vybitými nebo nevhodnými bateriemi. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat (dá se tak často předejít zbytečnému posílání k nám a zpět a účtování manipulačního poplatku s tím spojeným).

Vadné zboží odešlete společně s kopií kupního dokladu na adresu našeho SKLADU, viz zde...

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného prodlení, ale nejpozději v zákonnem stanovené lhůtě.

V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53, odst. 7 Občanského zákoníku má dále kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Ochrana osobních dat
Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo zasílat na klientův e-mail obchodní sdělení o průběhu vyřízení objednávky a občasné obchodní nabídky v podobě novinek, akcí a slev (maximálně jednou měsíčně). Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí když nám napíšete na email: obchod@smart-toys.cz . Vaše registrace bude zrušena.

Odpovědnost za obsah
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.

Platnost obchodních podmínek
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru www.smart-toys.cz. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.1.2017.

V případě jakýchkoli dotazů k našim obchodním podmínkám nás kontaktujte na emailu obchod@smart-toys.cz